Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Djarum Badminton)
Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen & Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Djarum Badminton)
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (Djarum Badminton)
Leo Rolly Carnando (Djarum Badminton)
Anders Antonsen (Djarum Badminton)
Wang Zhi Yi (Djarum Badminton)
Liu Sheng Shu/Tan Ning (Djarum Badminton)
Liu Sheng Shu/Tan Ning (Djarum Badminton)
Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Djarum Badminton)
Huang Ya Qiong & Zheng Si Wei (Djarum Badminton)