Gabriela Meilani Moningka (PB Berkat Abadi) ditandu keluar lapangan.
Gabriela Meilani Moningka (PB Berkat Abadi) menyambut pengembalian.
Brigita Marcelia Rumambi/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi) mengembalikan shuttlecock.
Reinard Dhanriano/Rayhan Vania Salsabila (PB Mutiara Cardinal Bandung) mengembalikan shuttlecock.
Silvi Wulandari (PB Berkat Abadi) menghadang pengembalian.
Rian Agung Saputro/Tiara Rosalia Nuraidah (PB Berkat Abadi Banjarmasin/PB Pertamina Fastron) menyambut pengembalian.
Selebrasi kemenangan Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi).
Silvi Wulandari (PB Berkat Abadi) mengembalikan shuttlecock.
Reinard Dhanriano/Rayhan Vania Salsabila (PB Mutiara Cardinal) mengembalikan shuttlecock.
Febby Angguni (PB Berkat Abadi) menyambut pengembalian.