Kenas Adi Haryanto/Rian Agung Saputro (PB Berkat Abadi) mengembalikan shuttlecock.
Agripina Primarahmanto Putera/Muhammad Juan Elgiffani (PB Berkat Abadi Banjarmasin/PB Victory Bogor) menghadang pengembalian.
Kenas Adi Haryanto/Rian Agung Saputro (PB Berkat Abadi) menghadang serangan.
Selebrasi kemenangan Agripina Primarahmanto Putera/Lukhi Apri Nugroho (PB Berat Abadi).
Amri Syahnawi/Pia Zebadiah Bernadet (PB Jaya Raya) mengembalikan shuttlecock.
Selebrasi Silvi Wulandari (PB Berkat Abadi).
Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi) bersiap menghadang serangan.
Silvi Wulandari (PB Berkat Abadi) menghadang pengembalian.
Alvi Wijaya Chairullah (PB Mutaiar Cardinal) melepaskan serangan.
Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi) mengembalikan shuttlecock.