Gabriela Meilani Moningka (PB Berkat Abadi) ditandu keluar lapangan.
Dinar Dyah Ayustine (PB Pertamina Fastron) menyambut pengembalian.
Gabriela Meilani Moningka (PB Berkat Abadi) menyambut pengembalian.
Dinar Dyah Ayustine (PB Pertamina Fastron) menyambut pengembalian.
Silvi Wulandari (PB Berkat Abadi) menghadang pengembalian.
Selebrasi kemenangan Dinar Dyah Ayustine (PB Pertamina Fastron).
Dinar Dyah Ayustine (PB Pertamina Fastron) menyambut pengembalian.
Dinar Dyah Ayustine (PB Pertamina Fastron) menyambut pengembalian.
Dinar Dyah Ayustine (PB Pertamina Fastron) menyambut pengembalian.
Dinar Dyah Ayutine (PB Pertamina Fastron) melepaskan serangan.