Selebrasi kemenangan Nadiya Melati/Tiara Rosalia Nuraidah (PB Pertamina Fastron).
Brigita Marcelia Rumambi/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi) mengembalikan shuttlecock.
Reinard Dhanriano/Rayhan Vania Salsabila (PB Mutiara Cardinal Bandung) mengembalikan shuttlecock.
Nadiya Melati/Tiara Rosalia Nuraidah (PB Pertamina Fastron) menghadang pengembalian.
Selebrasi kemenangan Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi).
Reinard Dhanriano/Rayhan Vania Salsabila (PB Mutiara Cardinal) melepaskan serangan.
Amri Syahnawi/Pia Zebadiah Bernadet (PB Jaya Raya) mengembalikan shuttlecock.
Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi) bersiap menghadang serangan.
Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi) mengembalikan shuttlecock.
Agripina Primarahmanto Putera/Meirisa Cindy Sahputri (PB Berkat Abadi) menyambut pengembalian.